Làm thế nào để tính toán kích thước của nhãn UV DTF, nhãn chuyển nhiệt của chúng tôi?

Nhãn chuyển của chúng tôi không yêu cầu lề trong khi tính toán kích thước.

Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải suy nghĩ về lề hoặc khoảng trắng như nhãn tự dính thông thường, bạn chỉ cần xem xét kích thước bạn muốn logo của mình. Tất cả những gì bạn in ra chỉ là hình ảnh mẫu của bạn, không có lớp màu trắng như decal thông thường.

Mời các bạn xem video hướng dẫn bên dưới. 👇👇👇👇

 

Trả lời