Tổng quan

Chúng tôi luôn cố gắng thống nhất mẫu in trước khi sản xuất hàng loạt. Vì thế bạn và chúng tôi hãy cùng kiểm tra mẫu in. Mọi trách nhiệm mẫu in UV DTF mong bạn hãy cố gắng kiểm tra. Cửa hàng sẽ gửi nếu phát sinh thiếu hàng hoặc lỗi từ cửa hàng.

Hãy đừng ngần ngại liên hệ với cửa hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành đơn hàng